A labdarúgás alapfogalmai 2. A labdarúgás nyelve és a labdarúgás ABC-je

Részlet az ajánlóból:

Mottó:

„Szaknyelvében él a futballnemzet!” (Széchenyi – Puskás)

Tisztelt Olvasó!

Folytatjuk a labdarúgás alapfogalmainak ismertetését. Könyvsorozatunk első részében egy komplett futballgondolkodási rendszert mutattunk be, ahol nem ABC sorrend szerint ismertettük a labdarúgás alapfogalmait, hanem „levezető jelleggel”, tematikusan csoportosítva, hogy melyik alapfogalomból, melyik másik alapfogalom származtatható. Azt is láthattuk, hogy minden létező alapfogalmat totálisan máshogy értelmez a mai szakma, mint ahogy azt elődeink értelmezték korábban. De ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem külföldre is.

Ismételten és már sokadszorra kihangsúlyozzuk, hogy az alapfogalmak meghatározása és értelmezése alapjaiban függ az adott kultúra futball-gondolkodásmódjától és nézőpontjától.

Jelen kiadványunkban a labdarúgás legfontosabb alapfogalmát, a technikát tárgyaljuk, ami valójában több, mint amit ma – mozgásmód -, értenek alatta.

Mert a technika ténylegesen a labdarúgás nyelve, amellyel egy játékos, egy csapat kifejezi futballgondolatait a pályán.

A dolgot úgy is érthetjük, hogy a technikának nem csak mennyisége, hanem minősége is van.

Ti. bizonyos labdarúgó kultúráknál (pl. brazil, latin iskola) a technika (a labdarúgás nyelve), olyan kifejező erővel is bír, ami demonstrálja egy adott futballkultúra művészi hitvallását, felfogását a játékról.

Ezért, kulcsfontosságú, hogy ezt a fogalmat helyesen értelmezzük, mert sok felesleges munkát meg tudunk vele spórolni a játékosok képzése során. Máshogy fogalmazva, ha a technika terminológiát helyesen értelmezzük, hatékonyabbá válik szakmai munkánk.

Nyomatékosan kihangsúlyozzuk, hogy nem egy szakíró elméleti eszmefuttatásairól van szó ebben az alapfogalmakat ismertető könyvsorozatban, ami átírja a jelenlegi alapfogalmi meghatározásokat, hanem elődeink tanításairól, amikor még mi mutattuk az irányt a világ labdarúgásának.

A labdarúgás nyelve, vi. a technika oktatása során, mindig lebegjen szemünk előtt Varga Zoltán és dr. Kalocsai Géza tanítása:

 • A futball önkifejezés!
 • A labdarúgás művészet, aki nem így közelít hozzá, alapvető tévedésben van! A játéknak akkor van művészi összhatása, ha van benne érzelem!

Budapest, 2020. 11.19.

Ferenczi Attila

Ára: 3900 Ft+ postaköltség

Tartalomjegyzék:

A futball-gondolkodásmód tovagyűrűző hatásai

Problémafelvetés

Hogyan gondolkoztak és értelmezték elődeink a technikát?

 • Hogyan gondolkoztak és értelmezték elődeink a taktikát?

A tradíció edzőinek tanításai. Összefoglalás

Miért van a technikának annyiféle elnevezése?

 • Miért nevezik máshol, máshogy a kényszerítő játékot?
 • Miért nem egységesek a labdarúgó fogalmak?

Hogyan értelmezhető a technika a folyamatmodell alapján?

Követelmények a technikával szemben a játékhelyzet megoldásakor

Milyen technikák vannak? A technika felosztása, avagy a labdarúgás nyelvjárásai

Funkcionális kollektív támadó technika. Összjáték elemek, avagy a játéktechnika

 • A labdarúgás nyelve, avagy az összjáték elemek, részletesen
 • Mi a labdarúgás ABC-je?

Funkcionális egyéni támadó technika: A cselezés

Funkcionális egyéni támadó technika: A támogató játék

 • Követelmények a támogató játékkal szemben
  • Védő harci távolságok
  • Támadó harci távolságok

Funkcionális egyéni támadó technikák:

 • Labdakérések: állva
 • Labdakérések: mozgásban
 • Labda fogadása + megtévesztések
 • Labda birtoklása: Támadó alapállás
 • Labda birtoklása: Célirányos fordulások

Kollektív védőtechnika

Funkcionális egyéni védőtechnika

Egyéni támadó technika alkalmazásának körfolyamata, avagy A játékosakció

A mozgások hierarchiája

 • A technikák hierarchikus elrendeződése

Mit néz az edző?

A képzés folyamata

A jelen technika és taktika értelmezése

A labdarúgó technika kiterjesztett értelmezése

…..És láss csodát!

 • Sportjátékok tanítása játékokon keresztül