Csapatmunka és taktika a labdarúgásban

Szerző: Charles Hughes, Anglia fő teoretikusa az 1970-es években

Alapmű. Pdf verzióban.

Ára: 2500 Ft.

Feldolgozva, magyarázatokkal ellátva.

ELŐSZÓ

Pirossal a kiadványt feldolgozó megjegyzéseit látjuk.

Kilenc évig voltam az angol válogatott csapat és az angol olim­piai csapat edzője és technikai vezetője és az eltöltött kilenc év gyakorlatára építve írtam meg könyvem. Azokban az esztendők­ben gyakran kerültem olyan helyzetbe, hogy csapatom technikai­lag jobb játékosokból álló csapat ellen lépett pályára. Rövid időn belül arra a megállapításra jutottam, hogy Angliának az ilyen mérkőzéseken csak egyetlen lehetősége kínálkozik a győze­lemre — ez pedig a helyes taktikára alapozott szilárd csapat­munka. Ez az oka annak is, hogy e könyv megírásához fog­tam. Szeretném jelenlegi tudásom javát másoknak is átadni.

megj: a stílus terminológiát nem használták ebben az időben az angolok. Mit jelent a „helyes taktikára alapozott szilárd csapatmunka”? A játékelgondolások részleteinek (labdakihozatal, támadásépítés, támadás befejezés stb) stabil ismeretét és használatát.

Könyvem írásával egyidejűleg tizenegy filmet is készítettem a könyv 2—12. fejezeteinek témája szerint. Remélem, hogy azok, akiknek a labdarúgás tanítása, az edzői munka a feladatuk, mind a könyv, mind a filmek anyagát is hasznosítani fogják.

Szívből kívánom, hogy a könyv elolvasása és a filmek megte­kintése önmagában is kellemes időtöltést nyújtson. A labdarú­gás azért lett a világ legnépszerűbb sportja, mert mind a já­tékosnak, mind a nézőnek egyaránt kellemes szórakozást biztosít. Szerény véleményem szerint minél jobban játszik valaki, annál több örömét leli a sportban és minél átfogóbb képűnk van egy sportágról, annál többre értékeljük azt.

A SZERZŐ

TARTALOM

 Előszó

 1. fejezet Játékrendszerek
 1. fejezet  Miért születnek a gólok ?
 1. fejezet  Az emberfogás
 1. fejezet  A védőjáték legfontosabb elemei
 1. fejezet  Területnyerés
 1. Fejezet  A támadás segítése
 1. fejezet  Támadás labdával és labda nélkül
 1. fejezet  Hogyan lehet és hogyan nem szabad a labdát továbbítani?
 1. fejezet  A kapura lövés
 1. fejezet  Védekezés szabadrúgás, szöglet és bedobás ellen
 1. fejezet  Támadás szabadrúgásból, szögletből és bedobásból
 1. fejezet  A kapus játéka
 1. fejezet  Erőnlét a labdarúgásban