Szerzők

Apró Attila

Az írás és az olvasás lehetősége egyenlő a közös szabadságunkkal.

„Egyrészről önterápiás céllal kezdtem írni, mert a rengeteg tapasztalat egy idő után mindig feszít belülről, amit ha rendszerezek, élvezhető tartalommá formálok és publikálok, akkor megnyugszom. Másrészről egyfajta teljességet alakíthatok ki a központi fejlesztő tartalmaim köré, vagyis úgy fogom fel az írásaimat, hogy némelyek ráhangolódást biztosítanak a bemelegítés elé, némelyek pedig kiváló levezető hatásúak vagy éppen biztosítják a pluszmunkát az edzés után is; lehetőséget nyújtanak egy-egy tematikus vonalon még rádolgozni, tovább mélyíteni az ismereteket. Harmadrészről pedig mindkét oldalon ad egy hatalmas szabadságot; íróként attól függetlenül tudok átadni összefüggéseket, praktikákat, hogy bármilyen rámtelepedő hatalomnak – gondolok itt például egy munkáltatóra – meg kellene felelnem, olvasóként pedig mindenki önszántából eldöntheti, hogy vevő-e a mondanivalómra, hiszen az egyáltalán nem kötelező, nem erőltet rá egy klubvezető például azzal, hogy engem nevez ki az edzőjének vagy éppen a főnökének. Szóval az írás és az olvasás lehetősége egyenlő a közös szabadságunkkal.”

Sisa Tibor


Ferenczi Attila

85003109ac81d9e507b9c48af7d1b68a

A magyar futball Don Quiote-jének, Végh Antalának, Kőrösi Csoma Sándorának, Einsteinjének, renegát edzőjének tartanak. Ferenczi Attila vagyok, a világ egyik legtermékenyebb futballszakírója, játékelmélet kutató és fejlesztő, a tér és időmodellezett labdarúgás megalkotója.

Misszióm a magyar futballkultúra helyreállítása, elődeink szellemi örökségének az ápolása, történelmi nagyságuknak a bemutatása. Ezért népművelő munkát folytatok a futballiparág minden területén. Szakanyagokat írok, oktató anyagokat, játékokat fejlesztek, előadásokat, edzésbemutatókat tartok, konferenciákat szervezek.

Emellett kutató munkát folytatok a magyar futball eszmerendszerének  feltárása céljából és dokumentálom digitalizált formában a ránk hagyományozott tudást, amely a mai napig is évtizedekkel előzi meg játékelméleti vonalon a világ futballját.


A futballkultúra-teremtés területén missziós munkát végzek, hogy elődeink tanításait a ma edzője számára elérhetővé tegyem.

Magyarországon rendelkezésre áll az a tudás, ami arra predesztinálná, hogy újra a világ élvonalába tartozzon a labdarúgás területén. Ehhez nem kellene mást tenni, mint követni azt a fajta futballgondolkodást, amelyet elődeink megalkottak a 20. század elején.

Miben összegződik elődeink tanítása?

• A kép és folyamat nézőpontú, stílus kiinduló pontú, alakzati játékszervezésű, művészi labdarúgó felfogás.

Ez a képi, holisztikus és rendszerelvű futballgondolkodás a magyarság spirituális gyökereiből, a magyar nyelv logikájából eredeztethető. Vagyis a magyar futballkultúra eszmerendszerének kialakulása és egy egységes stílusú játékképben való megjelenítődése, szükségszerű és törvényszerű volt. Ez a tanítás a “dunamenti iskola”, a “közép- európai stílus” nevet kapta a külföldi szakértőktől. Stílusjellemzői a “gyors, sokmozgásos, változatos, helycserés játék”, mely játékjellemzők a mai napig helytállóak lennének.

Ferenczi Attila vagyok, aki mindezen tanításokat felkutatta, eggyé szervezte és könyv formájában publikálta. A futballkultúra-teremtés területén missziós munkát végzek, hogy elődeink tanításait a ma edzője számára elérhetővé tegyem. Nem arról beszélek, hogy MIT kell csinálni az edzésen, hanem arról, HOGYAN kell gondolkodni a futballról?

Az a gondolkodási rend, melyet elődeink képviseltek és amelyet magamévá tettem, arra tesz alkalmassá, hogy eddig 14 könyvet publikáltam és további 12 kiadványon dolgozom.

Ha a futball értője akarsz lenni, akkor tedd magadévá elődeink tanítását, miszerint;

„Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.” Máshogy fogalmazva: „Vissza a gyökerekhez!”