A modern futball elmélete

A stíluselmélet alapműve. Reprint kiadvány 1936-ból, magyarázatokkal, kiemelésekkel ellátva.

Könyvkuriózum, alapmű, pdf formátumban.

ára: 3500 Ft

Megrendelhető: ferenczi.attila59@gmail.com

Ajánló

A Magyar Labdarúgók Szövetsége pályázatot írt ki egy olyan könyv elkészítésére, amelyből megtanul­hasson futballozni a magyar ifjúság. A pályázaton első díjat nyert két szerzőt az MLSz felkérte ennek a könyvnek megírására. A könyv ime elkészült és homlokán hordja büszkén a legkiválóbb szakembe­rekből összeállított ítélő zsűrinek döntését:

ez a modern futballnak teljes és tökéletes tankönyve.

Amikor a Magyar Labdarúgók Szövetsége nevé­ben útjára küldöm ezt a könyvet, köszönetet mondok a mű szerzőinek azért a páratlan szakértői munkáért, amellyel a labdarúgójáték elméletét és gyakorlatát ilyen pompásan feldolgozva nyújtják futballistáink­nak és vezetőiknek, egyben Isten áldását kérem arra a munkára, amelyet e könyvvel kezükben fognak a jövőben végezni a magyar futball katonái és vezérei a magyar futball újjászületése érdekében.

Budapest, 1936. március 30.

USETTY BÉLA

az MLSz elnöke

A  SZERZŐK   ELŐSZAVA

A futball a modern testnevelés legtökéletesebb sportszerű játéka. Az az általános felismerés, amely a világháború utáni közfelfogás gyújtópontjába állí­totta egy egészségesebb embertípus kitermelésének feladatát, nem térhet ki a labdarúgójáték test- és jel­lemnevelő ereje elől.

A labdarúgójáték fejlődésben levő sportág. A já­ték szabályai nagyjában már véglegesen kialakultaknak tekinthetők, a játék rendszerében azonban a győze­lemvágy fokozatos növekedése a játék belső szerke­zetének, szellemének olyan fokú tanulmányozásához vezetett, amelyről már nyugodtan megállapíthatjuk: tudományos színvonalat ért el.

A modern futball magasabb iskolája még nem rendelkezik megfelelő tankönyvvel. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a könyv, amely azok számára íródott, akik már túl vannak a játék  elemi  ismeretein.

A futball ma már minden égöv alatt, minden vi­lágrészben ismert, általános népszerűségnek örvendő játék. A magyar futball életének rövid pár évtizede alatt is világhírre tett szert. Ez a világhír megmaradt a mai korban is, bár az idegen nemzetek nagy áldo­zatok árán tett haladó erőfeszítései meg is tépázták. Ennek a műnek célja az, hogy a magyar futball híveivel megismertesse a játék legújabb fejlődési irá­nyait, ezeknek szem előtt tartásával rendszerbe fog­laltan teljes elméleti és gyakorlati útmutatást adjon a modern futball elsajátítására és ezzel felkészítse a magyar futballt az elkövetkező idők nagy küzdel­meire.

A SZERZŐK

Részletes tartalomjegyzék:

Előszó

A szerzők előszava

Bevezetés

 1. Alapfogalmak
 2. A labdarúgójáték térmodellje 
 1. rész:

A JÁTÉK KIALAKULÁSÁNAK OKNYOMOZÓ TÖRTÉNETE          

 1. rész:

A JÁTÉK ELMÉLETE

A játék stratégiája és taktikája   

 1. A modern futball iskolája
  1. A modern futball alapvető tantételei
  2. A csapat tagjainak szerepe a támadásban
 • A csapat tagjainak szerepe a védelemben
 1. Az összjáték (összműködés)
  1. Milyen legyen az összjáték?
   1. A helyezkedés és a passzolás (Az összjáték)
   2. A támadók összjátéka általában
   3. A sablonok értéke
   4. A csatársor és a fedezetsor összjátéka
   5. A csatársor és a védők összjátéka
   6. A fedezetek összjátéka
   7. A védelem összjátéka
   8. A fedezetek és a hátvédek összjátéka
   9. A hátvédek és a kapus összjátéka
  2. Általános érvényű taktikai tanácsok
  3. A csapat játékát befolyásoló különböző körülmények
 1. A formációk tana
  1. Az elsőbbség vitája a védelem és a támadás közt
  2. A nyílt támadás rendszere
  3. A W formáció
 2. A W formáció előnyei és hátrányai
 • Hogyan támadjunk W-ben védekező ellenfél ellen?
  1. A modern futball védekezve-támadó rendszere
  2. A négy-csatár játék (megj: ez a „visszavont center” játék)
  3. A formációk értéke és jelentősége 

III. rész:

A  TECHNIKA (A JÁTÉK GYAKORLATA)

 1. fejezet: A rúgás
  1. a lövés
  2. a pontrúgás
  3. fejezet: A labdavezetés
  4. fejezet: A cselezés
  5. fejezet: A labdaátvétel
  6. fejezet: A szerelés
  7. fejezet: A fejelés
 1. rész:

A KONDÍCIÓ (A JÁTÉK FELTÉTELE) 

 1. fejezet: A kondicionálás alapelvei
 2. fejezet: A helyes életmód
 3. fejezet: Az edzésről általában
 4. fejezet: A nyári előedzés
 5. fejezet: A célgimnasztika
 6. fejezet: A gyaloglás
 7. fejezet: A mezei futás
 8. fejezet: Az izomláz
 9. fejezet: A pályaedzés
 10. fejezet: A gyorsfutás
 11. fejezet: A téli előedzés
 12. fejezet: Átmenet a főidénybe
 13. fejezet: A főidény gyakorlatozásai

1A. fejezet: A túlgyakorlottság és a letörés

 1. fejezet: Masszázs és fürdés