Támadójáték a labdarúgásban

Szerző: Szűcs Gyula (1961)

A stratégiaelmélet alapműve.

Feldolgozva, magyarázatokkal ellátva, pdf verzióban.

Ára: 3500 Ft

Fülszöveg:

TÁMADÓJÁTÉK A LABDARÚGÁSBAN

Saját tapasztalatait, a gyakorlatban végigpróbált elgondolásait ismerteti a szerző ebben a könyvben; műve felöleli mindazt az elméleti és gyakorlati anyagot, amelyről előadásokat tartott, amelyet annak idején, mint vándoredző is oktatott.

 • Miért nehezebb az eredményes támadójáték kialakítása, mint a jó védőjáték szervezése?
 • Melyek a bajnoki táblázat élén, közepén és a vége felé álló csapatok támadótaktikai problémái?
 • Milyenek az egyes posztok egymásba kapcsolódó támadótaktikai feladatai?
 • Milyen legyen a jó támadásvezetés gyorsasága, ritmusa?
 • Milyen tapasztalatok szűrhetők le a támadótaktika oktatása terén?

— Ezekre és más hasonló kérdésekre ad választ a kiváló mesteredző könyve.

A szakmailag sok újat tartalmazó művet a labdarúgás oktatásával foglalkozó edzőknek és a labdarúgó játékosoknak

ajánljuk elsősorban. A kötetet azonban a labdarúgást kedvelők és a sokrétű edzői munka iránt érdeklődők, s az igényes, szakkérdésekben ‘ tájékozottságra törekvő szurkolók is haszonnal tanulmányozhatják; a műben számukra is értékes és érdekes fejezeteket találnak.

A szerző e könyvével nagymértékben segíti majd labdarúgásunk fejlődését azzal, hogy rendszerezni igyekszik a támadótaktika egyes, nem teljesen tisztázott fogalmait, valamint azzal is, hogy a játékosok támadótaktikai oktatásához nyújt eredményesen kipróbált módszereket.

Szűcs Gyula művét bizonyára nagy érdeklődéssel fogadja a labdarúgás minden híve, annál is inkább, mert Szűcs azok közé az edzők közé tartozik, akik a gyakorlatban bizonyították be, hogy képesek tervszerű és céltudatos edzői oktató-nevelő munkájukkal csapatukat az élvonalba lendíteni.

Ajánló

A labdarúgás mindenütt a világon nagy léptekkel halad előre. Afrika és Ázsia legeldugottabb csücskeiben is megtanulják ezt a sportot, a nagy hagyományokkal rendelkező európai és dél-amerikai országok pedig egyre lázasabb tempóban fejlesztik. Ma már csak nagyon kevesen (és rendszerint nem szakemberek) vitatják, hogy 25—30 évvel ezelőtt lényegesen gyengébb futballt játszottak, mint ma. Ez természetes is, hiszen azóta fejlődött az edzői munka, jelentősen haladtunk előre az erőnlét emelése terén, — játékosaink túlnyomó többsége nagyobb területen játszik, többet fut, többet vállal magára, mint egykori társaik 25—30 évvel ezelőtt — és a mérkőzések irama is felgyorsult.

megj: amióta labdarúgó szakkönyvek jelennek meg, azóta minden egyes szakító megállapítja, hogy a játék felgyorsult. Vi. ezzel semmi újdonságot nem mondunk a ma edzőjének, hiszen a ma játéka mindig is lassabb lesz a holnap játékánál.

Ennek a fejlődésnek egyik jellemző vonása az oktatói munka fellendülésében és színvonalának állandó gyarapodásában jelentkezik. Persze,

 • a játék javulása,
 • a stratégia,
 • a taktika és
 • a játékrendszer kialakítása,
 • az egyes mérkőzések megtervezése,
 • a fizikai képességek fejlesztésének módjai egyenesen meg is követelték és a jövőben is megkövetelik az oktatómunka szintjének állandó emelését.

megj: Csanádi hatására a stílus, mint az edzői gondolkodás kiinduló pontja kikerült az szakemberek közgondolkodásából, így ezen könyv szerzője se tulajdonít neki nagy jelentőséget, ellenben bevezeti a stratégia elvű gondolkodást. Értsd: jelen könyv a STRATÉGIAELMÉLET alapműve.

S az oktatómunka fejlődésével egyenes arányban mind nagyobb szerep jut a labdarúgás elmélete számára. Könyvek sokasága jelenik meg a világpiacon — és nálunk Magyarországon is — szakmunkák, amelyek egytől-egyig hoznak valami újat és több-kevesebb fegyverrel gyarapítják az oktatók harci eszközeinek tárházát.

A szakmunkák sokaságában Szűcs Gyula könyve jelentős lépéssel visz előre. Ez az előrelépés szerény véleményem szerint három fronton jelentkezik.

Az első, a támadójáték elméletének új elemekkel való gazdagítása. Nem kis eredmény ez, ha azt vesszük, hogy a magyar labdarúgás legélesebb fegyvere mindig a támadás volt s labdarúgó sportunk akkor járt nagy magasságokban, amikor csatárjátéka csillogott és akkor esett le a mélypontra, amikor védekezésbe vonult vissza.

Szűcs Gyula munkájának második erénye az apró részletek feltárása és elemzése, amire jogosan lehet büszke és amivel nem kis segítséget nyújt edzőinknek. Sok művet olvastunk az utóbbi időben, amelyek helyes elveket hoztak felszínre és tetszetős elméleteket világítottak meg, de a vonalak, amelyek ezeket a gondolatokat felvázolták, túlságosan is elnagyoltak voltak. Szűcs Gyula viszont a legkisebb részletet is figyelemmel és nagy türelemmel magyarázza.

A harmadik erénye a könyvnek a könnyed elbeszélő modor. Ez nemcsak a szakembereknek teszi könnyen hozzáférhetővé a könyvet, hanem a labdarúgás minden szerelmese számára.

Úgy gondolom, a fent ismertetett három erény nem találkozik túlságosan gyakran, elmondhatjuk tehát, hogyha egy szakkönyv keretében mégis összejön, akkor az alkotó jó munkát végzett. A magyar labdarúgás nagy családjának tehát olyan szakmunka kerül asztalára, amelyet örömmel kell üdvözölni.

Biztos vagyok benne, hogy Szűcs Gyula műve csak rövid ideig marad a magyar nyelv szűkre szabott korlátai között. Értékénél fogva csakhamar lefordítják majd különböző nyelvekre és akkor egy újabb nemzetközi sikerrel fogja öregbíteni a magyar labdarúgás jó hírét a nagyvilágban.

BARCS SÁNDOR,

a Magyar Labdarúgók Szövetségének elnöke

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Bevezetés

Első fejezet

 • A támadójáték helye a labdarúgásban
 • A játékrendszer
 • A taktika

Második fejezet

 • A taktika elmélete
 • Stratégiai cél és taktika
 • A játékrendszer és taktika
 • A rendszereken belüli taktikai lehetőségek
 • A háromhátvédes játékrendszer védőtaktikai feladatai ….
 • Együttes védelem
 • A csapat összműködése a védekezés különféle eseteiben
 • Védekezés feltörő hátvéd esetén
 • Védekezés feltörő fedezet esetén
 • Védekezés a fedezet átjátszása esetén
 • Védekezés a szélsőhátvéd átjátszása esetén
 • Védekezés különleges támadótaktikák ellen
 • A védők helyezkedése és a játékterület kihasználása.
 • A védők játéka a brazil rendszerben
 • A brazil rendszer WM elleni védőjátéka
 • Egymás ellen brazil rendszerben játszó csapatok védőinek helyezkedése
 • A tömörülő védekezésen alapuló játék
 • Védekezés a helycserés támadások ellen .
 • Támadó taktika
 • A támadó összjáték fejlődése
 • Elvi jellegű problémák
 • A folyamatos támadójáték kialakításának előfeltételei
 • A helyezkedés, átadás, átvétel támadótaktikai problémái
 • A helyezkedés taktikája
 • A labdavezetés mint helyezkedő mozgás
 • A cselezés, mint helyezkedő mozgás
 • A labdaátvétel mint helyezkedő mozgás
 • A támadók labdanélküli helyezkedése
 • A labdaátadás taktikája
 • A labdaátvétel taktikája
 • A támadó összjáték és a támadásvezetés ritmusának kialakítása
 • Támadó összjáték
 • A támadó összműködés
 • Az összjáték gyorsasága
 • A támadásvezetés gyorsasága és ritmusa
 • A labdatartás
 • Támadótaktikai feladatok
 • A támadókat segítő taktikai lehetőségek
 • Támadótaktikai feladatok a háromhátvédes játékrendszerben …
 • A kapus támadótaktikai feladatai
 • A szélsőhátvéd támadótaktikai feladatai
 • A középhátvéd támadótaktikai feladatai
 • A fedezet támadótaktikai feladatai
 • A szélső támadó taktikai feladatai
 • Az összekötő támadó taktikai feladatai
 • A középcsatár támadótaktikai feladatai
 • Helycserék és univerzalizmus
 • A háromhátvédes rendszer támadótaktikai lehetőségei a brazil rendszer ellen
 • A brazil rendszer támadótaktikai lehetősége a háromhátvédes rendszer ellen
 • A háromhátvédes játékrendszer támadótaktikai lehetőségei a belső védelmi taktikát — tömörülést — alkalmazó csapat ellen …
 • A tömörülő védekezésre felépíthető támadójáték a háromhátvédes
 • játékrendszerben játszó csapat ellen
 • Különleges támadótaktikai feladatok
 • A játékrészlet megoldások — játékszabályok— taktikai lehetőségei
 • A kezdőrúgás
 • A kapukirúgás
 • A bedobás
 • A szögletrúgás
 • A szabadrúgás
 • A büntetőrúgás (11-es)
 •  A játékvezetői labda
 • A lesállás
 • A testierő kihasználása
 • Az erőnlét és a támadótaktika
 • Az erőnlétre ható tényezők
 • Az erőnlét felmérése, taktikai alkalmazása
 • A technika és a támadótaktika
 • A csapat stílusa
 • A játékritmus és a stílus . . . .
 • A külső körülmények és a taktika
 • A talajviszonyok
 • Az időjárás
 • Az öltözködés
 • A környezet
 • A kiállítás és a sérülés
 • A mérkőzés jellege
 • A stratéga és a taktikus feladatai
 • A támadótaktikai terv kidolgozásának módszere
 • Alkalmazott taktika
 • Az alkalmazott taktika és a taktikai terv

Harmadik fejezet

 • A támadótaktika oktatása
 • A tapasztalati tudás jelentősége
 • A tervszerű edzői munka
 • Az elméleti oktatás problémái
 • Az értelemre hatás
 • A tekintély elve
 • Az utasítás módszere
 • Mikor kezdjük a támadó taktika oktatását ?
 • Az oktatás anyagát befolyásoló tényezők
 1. A csapat játékereje
 2. A játékosok új iránti igénye, felvevőképességének kérdése . .
 3. Az új támadótaktikai anyag oktatás és a régi begyakorlás kapcsolatai
 • A tanítás szakaszainak felépítése
 1. Az alkalmazandónál több új anyagot kell oktatni
 • A támadótaktika oktatásának terve
 • A minimális terv
 • A maximális terv
 • A támadó taktika oktatási tervében figyelembe veendő szempontok
 • Az oktatás formái
 • A közös mérkőzéslátogatások
 • A táblás oktatás
 • Az oktatófilm
 • A szóbeli közlés
 • A támadótaktikai oktatás egyéb formái
 • Néhány csoportos gyakorlat leírása
 • A támadó taktikai oktatás néhány edzésjátéka
 • Az oktatásban szerzett tapasztalatok
 • A támadó taktika oktatásának menete
 • A csoportos oktatásban szerzett tapasztalatok
 • Összefoglalás
 • Zárszó